Colecţia de vertebrate
 
 

Cuprinde 1300 de numere de inventar colectate din Depresiunea Maramureşului. Bazele colecţiei au fost puse de cel ce a înfiinţat secţia de Ştiinţele Naturii, muzeograf Béres Iosif, care timp de 40 de ani a colectat şi naturalizat peste 1200 de piese. Această colecţie sistematică a vertebratelor furnizează informaţii despre răspândirea în spaţiu dar şi despre abundenţa populaţilor din zonă.

Dintre speciile prezente în colecţia muzeului amintim:

  • Clasa Cyclostoma – este reprezentată în colecţia muzeului prin specia Eudontomyzon danfordi Regan, specie endemică bazinului dunărean;
  • Clasa Osteichthyes – secţia Ştiinţele Naturii deţine 25 de taxoni din această clasă, dintre care menţionăm: cleanul dungat (Leuciscus souffia agassizi), specie endemică, descoperită de Bănărescu în râul Săpânţa şi lostriţa (Hucho hucho), specie endemică în bazinul dunărean;
  • Clasa Amphibia – în colecţia muzeului sunt prezente 13 specii, dintre care amintim tritonul carpatic (Triturus montandoni Boulenger, 1880);
  • Clasa Reptilia – este reprezentată în colecţia muzeului prin 8 specii printre care şi exemplare de viperă neagră (Vipera berus L. forma prester);
  • Clasa Aves – este foarte bine reprezentată în colecţiile muzeului, cu peste 650 de exemplare (naturalizate şi balguri) la care se adaugă colecţii de ponte, cuiburi şi părţi de schelete. Unele piese din aceste colecţii au fost menţionate în lucrări taxonomice, ca de exemplu huhurezul mare (Strix uralensis Pall. 1771), ierunca (Tetrastes bonasia C. L. Brehm 1804), alunarul (Nucifraga caryocatactes L.) precum şi cea mai mare colecţie din România de alunar răsăritean (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos C. C. Brehm 1832). Pe lângă aceste specii în colecţia muzeului sunt prezente unele rarităţi: cufundar polar (Gavia arctica arctica L. 1758), pasărea omătului (Plectrophenax nivalis nivalis L. 1758), specii albinotice: gaiţă (Garrulus glandarius L.), coţofana (Pica pica L.) şi vrabia de casă (Passer domesticus L.). Specii accidentale: acvila ţipătoare mare (Aquila clanga flavescens) Gray. subspecia indiană (este singurul exemplar din România) şi acvila de stepă (Aquila orientalis).
  • Clasa Mamalia este reprezentată în colecţiile muzeului prin: Ordinul Insectivora, Ordinul Chiroptera, Ordinul Lagomorpha, Ordinul Rodentia, Ordinul Artiodactyla şi Ordinul Carnivora, care cuprind piese naturalizate, balguri, blănuri, cranii şi părţi scheletice.

Muzeul deţine cea mai mare colecţie de cranii de lup (Canis lupus) din România cu 27 de cranii din care 6 au peste 40 puncte CIC corespunzătoare medaliei de aur. Ursul (Ursus arctos) este prezent printr-o colecţie de 13 cranii din care un exemplar totalizează 63 puncte CIC, corespunzător medaliei de aur.

 
 
 
 
    Copyright © 2019 Muzeul Maramuresului. Toate drepturile rezervate.